Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-12-01 Stoppdatum 1998-12-31
Mängd (ton): 3,23 Kostnad totalt: 2701
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: