Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-20 Stoppdatum 2000-11-20
Mängd (ton): 3,30 Kostnad totalt: 2841
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: