Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-08 Stoppdatum 2004-11-08
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3023
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: