Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-26 Stoppdatum 2000-11-26
Mängd (ton): 8,10 Kostnad totalt: 6973
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: