Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-15 Stoppdatum 2006-09-15
Mängd (ton): 5,76 Kostnad totalt: 6889
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: