Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-15 Stoppdatum 2007-12-15
Mängd (ton): 5,93 Kostnad totalt: 7430
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: