Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-02 Stoppdatum 2008-10-02
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 8647
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: