Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-28 Stoppdatum 2010-09-28
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 9663
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: