Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051009, 06VAT051009 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-04 Stoppdatum 2004-11-05
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: