Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTETJÄRN, 1390 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-02 Stoppdatum 2005-08-02
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 862
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: