Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-30 Stoppdatum 2007-09-30
Mängd (ton): 0,51 Kostnad totalt: 500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: