Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-14 Stoppdatum 2002-09-14
Mängd (ton): 1,15 Kostnad totalt: 1180
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: