Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-08-27 Stoppdatum 1994-08-27
Mängd (ton): 33,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: