Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-09 Stoppdatum 2000-08-09
Mängd (ton): 36,19 Kostnad totalt: 26230
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: