Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-27 Stoppdatum 2002-08-27
Mängd (ton): 17,95 Kostnad totalt: 14288
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: