Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-28 Stoppdatum 2005-07-28
Mängd (ton): 17,15 Kostnad totalt: 15675
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: