Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-28 Stoppdatum 1994-09-28
Mängd (ton): 20,30 Kostnad totalt: 11693
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: