Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-20 Stoppdatum 2001-09-22
Mängd (ton): 18,87 Kostnad totalt: 14110
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: