Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA010, 1438 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-10 Stoppdatum 2001-05-10
Mängd (ton): 10,66 Kostnad totalt: 7762
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: