Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA010, 1438 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-09 Stoppdatum 2003-03-09
Mängd (ton): 10,08 Kostnad totalt: 9485
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: