Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA SKILLERÅSTJÄRNET, 1485 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-12 Stoppdatum 2000-08-12
Mängd (ton): 0,78 Kostnad totalt: 565
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: