Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA SKILLERÅSTJÄRNET, 1485 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-30 Stoppdatum 2002-08-30
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 796
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: