Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRA LÅNGEVATTNET, 1487 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-04 Stoppdatum 2009-10-04
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 3742
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: