Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärrevassesjön, 1500 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-24 Stoppdatum 2006-07-24
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 1868
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: