Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Björkärr, 1504 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-25 Stoppdatum 2010-09-25
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1224
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: