Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM018, 1523 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-15 Stoppdatum 2006-08-15
Mängd (ton): 5,96 Kostnad totalt: 10597
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: