Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM029, 1531 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-06 Stoppdatum 2004-10-06
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2764
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: