Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM001, 1535 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-17 Stoppdatum 2005-08-17
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 4962
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: