Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM001, 1535 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-01 Stoppdatum 2008-08-01
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4049
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: