Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG005, 1545 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-14 Stoppdatum 2005-08-14
Mängd (ton): 3,68 Kostnad totalt: 5928
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: