Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG005, 1545 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-19 Stoppdatum 2007-09-19
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 7054
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: