Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR001, 1568 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-29 Stoppdatum 2008-07-29
Mängd (ton): 2,07 Kostnad totalt: 2834
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: