Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR003, 1570 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-29 Stoppdatum 2009-07-29
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1435
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: