Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR006, 1573 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-03 Stoppdatum 2003-08-03
Mängd (ton): 2,16 Kostnad totalt: 3249
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: