Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR006, 1573 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-14 Stoppdatum 2006-08-14
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3538
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: