Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR013, 1580 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-21 Stoppdatum 2002-01-21
Mängd (ton): 3,72 Kostnad totalt: 5334
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: