Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR017, 1584 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-08 Stoppdatum 1999-08-08
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt: 760
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: