Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR018, 1585 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-21 Stoppdatum 2002-01-21
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 4216
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: