Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR019, 1605 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-27 Stoppdatum 2002-01-27
Mängd (ton): 5,39 Kostnad totalt: 7729
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: