Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG007, 1614 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-25 Stoppdatum 2002-01-25
Mängd (ton): 1,08 Kostnad totalt: 1549
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: