Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG008, 1615 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-02 Stoppdatum 2003-08-02
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 4422
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: