Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG008, 1615 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-15 Stoppdatum 2005-08-15
Mängd (ton): 2,29 Kostnad totalt: 3689
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: