Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG012, 1619 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-23 Stoppdatum 2002-01-23
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 5621
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: