Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG012, 1619 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-01 Stoppdatum 2009-08-01
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5742
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: