Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG020, 1626 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-19 Stoppdatum 2007-09-19
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1800
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: