Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM003, 1630 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-09 Stoppdatum 2010-08-09
Mängd (ton): 9,07 Kostnad totalt: 13444
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: