Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB019, 1649 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-13 Stoppdatum 2002-08-13
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 2970
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: