Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB019, 1649 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-07 Stoppdatum 2003-08-07
Mängd (ton): 2,74 Kostnad totalt: 4121
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: