Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG024, 1661 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-01 Stoppdatum 2009-08-01
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1435
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: