Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB003, 1671 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-23 Stoppdatum 2003-08-23
Mängd (ton): 4,30 Kostnad totalt: 4218
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: